G. I. Gurdjieff
 
G. I. Gurdjieff

Aktuális
Mozgásgyakorlatok 

Új könyv jelent meg 


Gurdjieff művei
Írások és zenék


Könyvajánló
A Mindenségről
és Mindenről, avagy
Belzebub elbeszélései
unokájának
 

Találkozások rendkívüli
emberekkel
 

Gurdjieff beszél
tanítványainak

 

Információ
  E-mail

 

Gurdjieffet egyéniségének kisugárzása, életműve, a halála óta róla megjelent számos könyv, és tanítványainak folytatódó munkája már világszerte ismertté tette.

Már magyarul is megjelent Gurdjieff nagy írott műve: A Mindenségről és Mindenről, avagy Belzebub elbeszélései unokájának és az életrajzi vonatkozású Találkozások rendkívüli emberekkel című könyve, valamint Ouspenskynek Gurjieff tanításáról szóló Egy ismeretlen tanítás töredékei című kötete.

Ki volt Georg Ivanovits Gurdjieff? 1877-ben, Gumriban született, és az orosz ortodox vallás, valamint az ősi tradíciók befolyása alatt nevelkedett. Már fiatal korában felébred benne a vágy, hogy bármi áron választ találjon a kérdésre: mi az emberi élet célja?

Azért kutatta - mint az a “Találkozások rendkívüli emberekkel” című könyvéből kitűnik – vagy húsz éven át, rengeteg nehézséggel küzdve Közép-Ázsia, Közép-Kelet, India, Tibet és Egyiptom legrejtelmesebb helyeit, hogy onnan egy ritka kincset hozzon magával: egy nagy jelentőségű, és a jelenlegi világban hozzáférhető tanítást, ami az embernek és a világnak egy alapvető ismeretén alapul.

Gurdjieff nyilvános tanítása 1912 körül kezdődik Moszkvában. Tanításámak erről a részéről számol be Ouspensky Egy ismeretlen tanítás töredékei című könyve. A forradalom következményei Oroszország elhagyására kényszerítik. Pár év bolyongás után 1922-ben Franciaországban állapodik meg, és Párizs melletti az avoni Prieuré -ben nyitja meg az “Intézetet az ember harmonikus fejlődéséért”. Családját is ott sikerül maga köré gyűjtenie, feleségét, édesanyját, csak apját nem aki több családtagjával együtt Örményországban a világháború mészárlásainak áldozata lett.

Sok könyv és elbeszélés tanúskodik a Prieurében létrejött intenzív belső munkáról. Tanítványaival nyilvános bemutatásokat rendez Párizsban a tanításban fontos szerepet játszó u.n. “mozgási gyakorlatok”-ról és “szakrális táncok”-ból. A bennük rejlő ősi tudást Ázsia rejtett kolostoraiban ismerte meg. 1924-ben Amerikába megy, hogy az ott létrejött csoportok munkáját megalapozza. Franciaországba visszajövet egy súlyos autóbaleset arra készteti, hogy tanítása lényegét írásba is foglalja. Hosszú munka és nagy erőfeszítések árán születnek meg műve két első szériájának könyvei, melyek ma már sok nyelven olvashatók.

Életének főleg Párizsban töltött további részét rendkívül intenzív tevékenység jellemzi, ami ugyancsak életreszóló benyomást gyakorolt az őt körülvevő számos, mindenféle nemzetiségű ember belső életére. Tanításában ott már nem jutott olyan jelentős szerep az ideáknak, mint Oroszországban; szellemi befolyásának ereje gyakran legegyszerűbb tettein, szavain, humorán, a kis harmóniumán improvizált zenéjén, vagy könyvei kéziratának felolvasásán keresztül nyilvánult meg, és így is egy rendkívül élő formában tudta feltárni a jelenlévők előtt a megmagyarázhatatlan valóságnak a közönséges tudást túlhaladó dimenzióit. Ez tűnik ki abból a számos, ma könyv formájában megjelent leírásból, amiben sok tanítványa feladatának érezte, hogy a maga módján tanúbizonyságot tegyen arról amit tőle kapott. Így ezek alapján lehetségessé válik Gurdjieff különleges, magában az életben lejátszódó tanítási módszerének legalább külső formáival megismerkedni. Ez megmutatja azt is, hogy ő tényleg egy igazi, a hagyományokhoz hű nézet szerinti mester volt, akinek a szerepe nem korlátozódik egy elmélet oktatására, hanem egyben ő maga képviselte a tudásnak egy valóságos megtestesítését is, és ezzel segítette tanítványait igazában átélni azt.

Gurdjieff 1949 októberében halt meg Párizsban.

Akaratának megfelelően a körülötte megalakult csoportok munkája Jeanne de Salzmann irányitása alatt folytatódott. Jeanne de Salzmann 1919-ben ismerte meg Gurdjieffet és attól kezdve egészen az 1990-ig, százegyéves korában bekövetkezett haláláig őt követte. Fáradhatatlanul dolgozott tanítása továbbadásán, a szakrális táncok eredeti tisztaságukban való megőrzésén, és Gurdjieff egész irodalmi művén.

Az így megalapozott csoportok munkája ma is folytatódik, nevezetesen Párizsban, New Yorkban, Londonban és Caracasban, ahol közvetlen tanítványai még jelenleg is aktívan tevékenykednek.

Magyarországon is létezik pár éve egy kis csoport, mely élő kapcsolatban áll és együttműködik a párizsi Gurdjieff Intéztettel. Gurdjieff írott műveinek magyarra fordítása is e csoport munkájáról tanúskodik.


Magyarul megjelent művek

  • G. I. Gurdjieff: A Mindenségről és Mindenről, avagy Belzebub elbeszélései unokájának (Az emberek életének pártatlan és objektív kritikája) - Hollán László fordításában. Sophiris, Budapest 2004.
  • G. I. Gurdjieff: Találkozások rendkívüli emberekkel - Hollán László fordításában. Sophiris, Budapest 2001.
  • P. D. Ouspensky: Egy ismeretlen tanítás töredékei - Hollán László, Péterfalvi Mihály, Püski István és Vörös Zsolt fordításában. Püski - Új Ág, Budapest 1995, 2004.
G. I. Gurdjieff művei
  • Találkozások rendkívüli emberekkel (Filmre alkalmazta Peter Brook.)
  • Az élet csak akkor valóság mikor “Én vagyok”
  • Gurdjieff beszél tanítványaihoz
Gurdjieff zenei műve: Több lemez áll rendelkezésre, valamint partitúrák az általa komponált zenéről. A kiadási jogok a “Triangle Editions” tulajdonában állnak, amit Párizsi, Londoni, New Yorki Gurdjieff Intézetek vezetői és az örökösök az igazgatói.

Vissza az oldal tetejére